10
Jun

Grafički Dizajn

Definicija dobrog dizajna: Šta je grafički dizajn?

Šta je grafički dizajn? Pretpostavimo da želite da objavite ili prodate nešto, zabavite ili ubedite nekog, objasnite komplikovani sistem ili demonstrirate zbivanje. Drugim rečima, imate poruku koju želite da saopštite. Kako da je "pošaljete"? Možete je saopštiti ljudima po naosob, ili emitovati na radiju ili preko zvučnika.To je verbalna komunikacija. Ali ukoliko koristite bilo koji vizuelni medij- ako uradite poster, otkucate pismo, napravite logo preduzeća, oglas u časopisu, ili omot albuma, čak i kompjuterski print- koristite oblik vizuelne komunikacije koji se zove grafički dizajn. Grafički dizajneri rade sa nacrtanim, slikanim, fotografisanim ili kompjuterski generisanim slikama,.ali oni takođe dizajniraju slova koja čine različite logoe koji se nalaze u špicama filmova i TV reklamama, u knjigama, časopisima, i jelovnicima; čak i na ekranima kompjutera. Dizajneri stvaraju, biraju i organizuju ove elemente- tipografiju, slike, i takozvanu "belinu" oko njih- da prenesu poruku. Grafički dizajn je deo vašeg dnevnog života. Od skromnih stvari kao gumeni omoti do velikih kao bilbordi, do majica koje nosite, grafički dizajn informiše, ubeđuje, organizuje, stimuliše, locira, identifikuje, privlači pažnju i daje zadovoljstvo. Grafički dizajn je kreativna delatnost koja kombinuje umetnost i tehnologiju da saopštava ideje. Dizajner radi sa raznim alatkama za komunikaciju u cilju da prenese poruku od klijenta do određene publike. Glavne alatke su slika i tipografija.

SEO EXPERT PREDRAG PETROVIC

podeli: 

web marketing Srbija SEO
 

26
Maj

Dizajn ambalaze, dizajn etikete Logodizajn
               espanol desino espanjola

Dizajn baziran na slikama

Dizajneri rade na slikama da prikažu ideje koje njihovi klijenti žele da saopšte. Slike mogu biti izuzetno moćne i ubedljive alatke za komunikaciju, prenoseći ne samo informacije već i raspoloženja i emocije. Ljudi odgovaraju na slike instinktivno zasnovanim na njihovim ličnostima, asocijacijama i prethodnom iskustvu. Na primer, znate da je ljuta papričica ljuta, i to znanje u kombinaciji sa slikom stvara vizuelnu igru. U slučaju dizajna baziranog na slikama, slike moraju nositi celu poruku; postoji malo ako i imalo reči da pomognu. Te slike mogu biti fotografije, slikane, crtane ili grafički obrađene na puno različitih načina. Dizajn baziran na slikama se koristi kada dizajner odredi da, u određenom slučaju, slika zaista vredi hiljadu reči.

web site dizajn
View more presentations from Total Dizajn
 

Dizajn baziran na slovima

U nekim sličajevima, dizajneri se oslanjaju na reči da prenesu poruku, ali oni koriste reči na drugačiji način od pisaca. Za dizajnere, izgled reči je jednako važan kao i njihovo značenje. Vizuelne forme, bilo tipografija (komunikacija kreirana putem štampane reči) ili "ručno rađen" logo, obavljaju mnoge funkcije u komunikaciji. Mogu privući vašu pažnju na poster, identifikovati ime proizvoda na paketu ili kamionu, i predstaviti tekst u pokretu kao što to čini tipografija u knjigama. Dizajneri su eksperti u predstavljanju informacije u vizuelnoj formi u štampi ili na filmu, pakovanju ili u znacima.

Kada gledate "običnu" štampanu stranu ili tekst u pokretu, šta je uključeno u dizajn naizgled tako jednostavne strane? Razmislite šta biste uradili ukoliko biste bili zamoljeni da redizajnirate tu stranu. Da li biste promenili izgled ili veličinu slova? Da li biste podelili tekst u dve uže kolone? Šta je sa marginama i prostorom između paragrafa i redova? Da li biste odvajali paragrafe ili ih počeli sa dekorativnim slovima? Kako biste još tretirali broj strane? Da li biste promenili termine napisane podebljanim slovima, možda koristeći kurziv ili podvlačenje? Koje još promene možete uzeti u obzir, i kako bi one uticale na način na koji čitalac reaguje na sadržaj? Dizajneri procenjuju poruku i publiku za dizajn baziran na slovima u cilju da donesu ove vrste odluka.

Sta je dobar dizajn?

Koliko je dobar dizajn zaista vazan

Povezi se sa nama

digg dizajn social network stumbleupon dizajn rss drustvene mreze facebook dizajn Twitter za Total Dizajn SEO
          agencija wordpress seo google youtube linkedin total dizajn web

YouTube SEO expert kanal

u Beogradu povoljan smestaj Beograd

SEO optimizacija sajta za Google pretragu

Logo Dizajn Beograd

Optimizacija - SEO marketing

Dizajn logotipa povoljna cena

OPTIMIZACIJA I DIZAJN SAJTA - MARKETING

Graficki dizajn Beograd

Slika i slovo

Dizajneri često kombinuju slike i tipografiju da prenesu klijentovu poruku publici. Oni istražuju kreativne mogućnosti predstavljene rečima (tipografija) i slikama (fotografija, ilustracija i primenjena umetnost). Od dizajnera zavisi ne samo pronalaženje i kreiranje odgovarajućih slovnih formi i slika, već i stvaranje najboljeg balansa među njima. Dizajneri su veza između klijenta i publike. S jedne strane, klijent je često preblizu poruci da bi razumeo različite načine na koje ona može biti predstavljena. Publika je, s druge strane, često previše široka da bi imala ma kakav direktan uticaj na to kako je poruka predstavljena. Uz to, obično je teško učiniti publiku delom kreativnog procesa. Za razliku od klijenta i publike, grafički dizajneri uče kako da sačine poruku i kako da je uspešno predstave. Oni rade sa klijentom da bi razumeli sadržaj i svrhu poruke. Često sarađuju sa istraživačima tržišta i drugim specijalistima da razumeju prirodu publike. Jednom kada je koncept dizajna odabran, dizajneri rade sa ilustratorima i fotografima isto kao i sa slovoslagačima i štamparima ili drugim specijalistima u proizvodnji, da stvore finalno dizajnirani proizvod.

Simboli, logoi i logotipovi

Simboli i logoi su posebne, visoko zgusnute forme informacija ili identifikatori. Simboli su apstraktna reprezentacija određene ideje ili identiteta. CBS-ovo "oko" i aktivna "televizija" su simboličke forme koje mi usvajamo kao predstavnike određenog koncepta ili kompanije. Logotipovi (logotipi) su identifikatori korporacija bazirani na naročitom tipografskom tretmanu reči. Neki identifikatori su hibridni, ili kombinacija simbola i logotipa. Da bi stvorio ove identifikatore, dizajner mora imati jasnu viziju korporacije ili ideje koju treba prikazati, kao i publike kojoj je poruka upućena.

DESIGNING IN SERBIA | PROJECT MANAGEMENT BELGRADE Total Design - Design, designing the act of working out the form of something (as by making a sketch or outline or plan) "he contributet to the design of a new instrument"

Google optimizacija onlajn marketing web opimizacija sajta za Gugl posao marketinga i dizajna, dizajn ambalaze Beograd

SEO agency Srbija

Graficki Dizajn agencija za izradu kvalitetnih logo dizajn resenja

Total Dizajn web dizajn i Google optimizacija sajta

Hotel Design Marketing, online marketing Belgrado

Enterijer Dizajn -
 

SEO optimizacija sajta i web dizajn Beograd Srbija
 

Dizajn inspiracija - odakle dolaze ideje dizajnerima? iskustva, price iskusnih dizajnera

digg dizajn social
    network stumbleupon
    dizajn rss drustvene
    mreze facebook Twitter za Total Dizajn SEO agencija wordpress
    seo google youtube linkedin total dizajn web