10
Maj

Web Dizajn, Logo dizajn


postavi komentar | 3 komentara

podeli: 

web marketing Srbija SEO

26
Maj

Dizajn ambalaze, dizajn etiketedizajn
               espanol desino espanjola

Dizajn baziran na slikama

Dizajneri rade na slikama da prikažu ideje koje njihovi klijenti žele da saopšte. Slike mogu biti izuzetno moćne i ubedljive alatke za komunikaciju, prenoseći ne samo informacije već i raspoloženja i emocije. Ljudi odgovaraju na slike instinktivno zasnovanim na njihovim ličnostima, asocijacijama i prethodnom iskustvu. Na primer, znate da je ljuta papričica ljuta, i to znanje u kombinaciji sa slikom stvara vizuelnu igru. U slučaju dizajna baziranog na slikama, slike moraju nositi celu poruku; postoji malo ako i imalo reči da pomognu. Te slike mogu biti fotografije, slikane, crtane ili grafički obrađene na puno različitih načina. Dizajn baziran na slikama se koristi kada dizajner odredi da, u određenom slučaju, slika zaista vredi hiljadu reči.


Dizajn baziran na slovima

U nekim sličajevima, dizajneri se oslanjaju na reči da prenesu poruku, ali oni koriste reči na drugačiji način od pisaca. Za dizajnere, izgled reči je jednako važan kao i njihovo značenje. Vizuelne forme, bilo tipografija (komunikacija kreirana putem štampane reči) ili "ručno rađen" logo, obavljaju mnoge funkcije u komunikaciji. Mogu privući vašu pažnju na poster, identifikovati ime proizvoda na paketu ili kamionu, i predstaviti tekst u pokretu kao što to čini tipografija u knjigama. Dizajneri su eksperti u predstavljanju informacije u vizuelnoj formi u štampi ili na filmu, pakovanju ili u znacima.

Kada gledate "običnu" štampanu stranu ili tekst u pokretu, šta je uključeno u dizajn naizgled tako jednostavne strane? Razmislite šta biste uradili ukoliko biste bili zamoljeni da redizajnirate tu stranu. Da li biste promenili izgled ili veličinu slova? Da li biste podelili tekst u dve uže kolone? Šta je sa marginama i prostorom između paragrafa i redova? Da li biste odvajali paragrafe ili ih počeli sa dekorativnim slovima? Kako biste još tretirali broj strane? Da li biste promenili termine napisane podebljanim slovima, možda koristeći kurziv ili podvlačenje? Koje još promene možete uzeti u obzir, i kako bi one uticale na način na koji čitalac reaguje na sadržaj? Dizajneri procenjuju poruku i publiku za dizajn baziran na slovima u cilju da donesu ove vrste odluka.

Sta je dobar dizajn?

Koliko je dobar dizajn zaista vazan

Povezi se sa nama

digg dizajn social network stumbleupon dizajn rss drustvene mreze facebook dizajn Twitter za Total Dizajn SEO
          agencija wordpress seo google youtube linkedin total dizajn web

Youtube kanal

Sta sada radimo

Optimizacija - SEO marketing

SEO optimizacija sajta za Google pretragu


Optimizacija sajta Srbija


Total
          Dizajn logo design

 

Web Dizajn Beograd

 

Slika i slovo

Dizajneri često kombinuju slike i tipografiju da prenesu klijentovu poruku publici. Oni istražuju kreativne mogućnosti predstavljene rečima (tipografija) i slikama (fotografija, ilustracija i primenjena umetnost). Od dizajnera zavisi ne samo pronalaženje i kreiranje odgovarajućih slovnih formi i slika, već i stvaranje najboljeg balansa među njima. Dizajneri su veza između klijenta i publike. S jedne strane, klijent je često preblizu poruci da bi razumeo različite načine na koje ona može biti predstavljena. Publika je, s druge strane, često previše široka da bi imala ma kakav direktan uticaj na to kako je poruka predstavljena. Uz to, obično je teško učiniti publiku delom kreativnog procesa. Za razliku od klijenta i publike, grafički dizajneri uče kako da sačine poruku i kako da je uspešno predstave. Oni rade sa klijentom da bi razumeli sadržaj i svrhu poruke. Često sarađuju sa istraživačima tržišta i drugim specijalistima da razumeju prirodu publike. Jednom kada je koncept dizajna odabran, dizajneri rade sa ilustratorima i fotografima isto kao i sa slovoslagačima i štamparima ili drugim specijalistima u proizvodnji, da stvore finalno dizajnirani proizvod.

Simboli, logoi i logotipovi

Simboli i logoi su posebne, visoko zgusnute forme informacija ili identifikatori. Simboli su apstraktna reprezentacija određene ideje ili identiteta. CBS-ovo "oko" i aktivna "televizija" su simboličke forme koje mi usvajamo kao predstavnike određenog koncepta ili kompanije. Logotipovi (logotipi) su identifikatori korporacija bazirani na naročitom tipografskom tretmanu reči. Neki identifikatori su hibridni, ili kombinacija simbola i logotipa. Da bi stvorio ove identifikatore, dizajner mora imati jasnu viziju korporacije ili ideje koju treba prikazati, kao i publike kojoj je poruka upućena.

DESIGNING IN SERBIA | PROJECT MANAGEMENT BELGRADE Total Design - Design, designing the act of working out the form of something (as by making a sketch or outline or plan) "he contributet to the design of a new instrument"

Google optimizacija onlajn marketing web opimizacija sajta za Gugl posao marketinga i dizajna, dizajn ambalaze Beograd

 

SEO agency 2013

Graficki Dizajn agencija za izradu kvalitetnih logo dizajn resenja

Optimizacija sajta za Google mobilnu pretragu

Dizajn i SEO optimizacija Beograd Srbija - koliko kosta SEO optimizacija sajta? Koliko kosta izrada sajta?

SEO - search engine optimization - web marketingSrbija


 

 

 

 

 

 

 

Hotel Design Marketing and Sign Design : find your way today! Belgrado appartamenti
Affitto di alloggio
Affitti Apartamento in Belgrado 2013

Apartmani u Beogradu, smestaj u centru ponuda stanova Beograd

Dizajn inspiracija - odakle dolaze ideje dizajnerima? iskustva, price iskusnih dizajnera

Nekretnine Beograd

 
digg dizajn social
    network stumbleupon
    dizajn rss drustvene
    mreze facebook Twitter za Total Dizajn SEO agencija wordpress
    seo google youtube linkedin total dizajn web linkedin total dizajn web